Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

nyan-nyan-nyan
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viaoll oll
nyan-nyan-nyan
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll
nyan-nyan-nyan
Reposted fromRynn Rynn viaolimpia olimpia
nyan-nyan-nyan
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaoll oll
nyan-nyan-nyan
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei viaoll oll

April 11 2017

nyan-nyan-nyan
4436 c5b7 500
Reposted fromcinemagif cinemagif viaoll oll
nyan-nyan-nyan
3716 3793
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoll oll
3283 f06d 500

turakamyou:

When your shadow reveals your true form

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaoll oll

April 04 2017

3052 8fb6 500
Reposted fromidiod idiod viaoll oll
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viaoll oll

April 02 2017

nyan-nyan-nyan
nyan-nyan-nyan
0270 b4a3
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viaoll oll

March 03 2017

0536 36c5 500

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viaoll oll
nyan-nyan-nyan
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaparismonamour parismonamour

February 24 2017

nyan-nyan-nyan
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
nyan-nyan-nyan

February 23 2017

nyan-nyan-nyan
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
nyan-nyan-nyan
1143 c3ab
:c
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viadudku dudku
nyan-nyan-nyan
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoll oll

February 21 2017

nyan-nyan-nyan

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl