Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

nyan-nyan-nyan
9447 1cc7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaparismonamour parismonamour
nyan-nyan-nyan
2179 5c5a 500
Reposted fromkaiee kaiee viaparismonamour parismonamour
nyan-nyan-nyan
5841 e0d2 500
Reposted fromkodokuna kodokuna viaolimpia olimpia
nyan-nyan-nyan
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaolimpia olimpia

November 01 2017

nyan-nyan-nyan
7257 9e86
Reposted fromaletodelio aletodelio viaparismonamour parismonamour
nyan-nyan-nyan
9781 565f 500
6138 b333 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaoll oll
nyan-nyan-nyan
6472 a421
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoll oll

October 20 2017

nyan-nyan-nyan
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoll oll

October 09 2017

nyan-nyan-nyan
2562 ce4d 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viakrzywda krzywda
nyan-nyan-nyan
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury viaoll oll

October 05 2017

nyan-nyan-nyan
5484 ae53 500
Reposted fromkaiee kaiee viakrzywda krzywda

October 03 2017

nyan-nyan-nyan
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet

September 15 2017

nyan-nyan-nyan
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaparismonamour parismonamour
nyan-nyan-nyan
2144 3859
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaoll oll
nyan-nyan-nyan
4303 9dc8
plot hole D:
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaoll oll
nyan-nyan-nyan
9182 8a44
Reposted fromfungi fungi viaoll oll

September 07 2017

nyan-nyan-nyan
3089 a23b
Reposted fromzagranicznyinwestor zagranicznyinwestor viaoll oll
nyan-nyan-nyan
8427 cfcf
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl